Jak stworzyc profesjonalne CV

Jak stworzyć profesjonalne CV Czym jest CV? Curriculum vitae, CV lub c.v. (łac. „bieg życia”, „przebieg życia”) czyli inaczej życiorys zawodowy.