Higiena Pracy Zdalnej

Higiena Pracy Zdalnej W obliczu pandemii koronawirusa (COVID-19), wielu pracodawców umożliwiło sowim pracownikom pracę zdalną.