Site Loader
cechy-osobowosci-w-pracy

Cechy osobowości w pracy

Podejmując temat profesjonalizmu w pracy wypada przyjrzeć się samemu podmiotowi zagadnienia czyli istocie ludzkiej z całym wachlarzem jego cech charakteru, usposobienia, predyspozycji i konstrukcji intelektualnej oraz psychicznej.

Sam człowiek ze swoją kondycją psychofizyczną, wiedzą, nawykami i postawami jest źródłem rozwoju wszystkich instytucji na świecie.

Obok takich oczywistych cech jak sumienność, staranność, skrupulatność, zaangażowanie, na uwagę zasługują takie czynniki jak zdolności interpersonalne, organizacyjne, umiejętności związane z  planowaniem,  zarządzaniem zespołem ludzi, czasem czy własnymi decyzjami.

Ze zbioru tych podstawowych umiejętności oraz postaw wyodrębnić można cechy leżące u podstaw zawrotnego rozwoju kariery zawodowej wyróżniających się jednostek. Podstawową z nich jest kreatywność. To inaczej wynikająca z twórczego myślenia dążność do innowacji i wprowadzania nowych ulepszonych rozwiązań w każdej branży i przy okazji w każdej dziedzinie życia. Każdy pracodawca doceni pracownika będącego twórczym ogniwem w mechanizmach np. korporacyjnych, którego kreatywne działania przyczynią się do rozwoju i zysku firmy.

Niezwykle cenne jest również samodzielne przejmowanie inicjatywy bez oczekiwania na wskazanie ścieżki działań przez przełożonego. Umiejętność przewidywania, intuicja mogą być bardzo pomocne w rozpoznawaniu problemów , odnalezieniu metod i istniejących możliwości do ich rozwiązania jak również w dostarczaniu nowych pomysłów.

Umiejętności psychospołeczne są przydatne w budowaniu relacji z innymi ludźmi, z zespołem, przełożonymi, podległymi pracownikami jak również z klientami. Umożliwiają i ułatwiają stworzenie przyjaznej atmosfery dając jednocześnie dobre warunki do pracy merytorycznej oraz do realizowania swoich założeń, niepodszytych zawiścią i dyskomfortem pracy tylko zdrową konkurencją. Ta potrzeba  konkurencji wiąże się z kolei z kolejnym ważnym aspektem, a mianowicie z ambicjami oraz chęcią do ekspansji, u podstaw których leży dążenie do dorównania najlepszym a nawet wysunięcie się przed nich.

Należy również pamiętać, że kompetencje zawodowe, znajomość narzędzi pracy, odpowiednie przygotowanie w połączeniu z naszkicowanymi wcześniej kategoriami zachowań oraz postaw warunkują sukces w pracy i gwarantują satysfakcję i zadowolenie z siebie.

Autor artykułu: Marta Budaszewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tematy

Znajdź nas na:

konto Facebook   konto Twitter   konto Twitter   konto Twitter

Newsletter