Site Loader
Wybory prezydenckie 2020

Wybory prezydenckie 2020.

Przed nami II tura wyborów prezydenckich 2020. Krótkie podsumowanie faktów dotyczących wyborów prezydenckich, które wynikają wprost z przepisów prawa.

Dodatkowo w dalszej części artykułu odpowiedź na pytanie „Czy można głosować na urlopie?”, czyli informacje na temat możliwości głosowania na wyjazdach wakacyjnych.

Zadecydujmy wspólnie o naszej przyszłości.

Prawo wyborcze

Prawo wyborcze, w szerokim znaczeniu, jest to zespół norm prawnych regulujących wszystkie aspekty procesu wyborczego (organizacja, rejestracja kandydatów, regulacja kampanii wyborczej, prawa podmiotów uczestniczących, sposób weryfikacji wyników, itd.). W wąskim znaczeniu (częściej używanym), prawem wyborczym jest zespół uprawnień przysługujących obywatelowi w procesie dokonywania wyboru kandydatów do organów państwowych i samorządowych (np. prezydenta, sejmu, senatu, rad gmin) zawarty w konstytucji i ordynacjach wyborczych.

Źródłami prawa wyborczego są:

 • Konstytucja RP:
  • art. 62
  • art. 96 ust. 2
  • art. 97 ust. 2
  • art. 98-101
  • art. 127 – 129
  • art. 169
 • Ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)

Wybory prezydenckie

Zgodnie Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483):

 • Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. (art. 62 ust. 1)
 • Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. (art. 127 ust. 1)
 • Kandydata na Prezydenta ma prawo zgłaszać grupa co najmniej 100 tyś. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze (czyli prawo głosowania w wyborach). (art. 127 ust. 3)
 • Kandydat na Prezydenta wyrażając zgodę na ubieganie się o urząd prezydencki musi złożyć oświadczenie dotyczące ewentualnego faktu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.
 • Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. (art. 127 ust. 2)
 • Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. (art. 127 ust. 3)
 • Wybory na Prezydenta zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej. Marszałek wyznacza datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej. (art. 128 ust. 2)
 • Na Prezydenta zostaje wybrany kandydat, który otrzyma bezwzględną większość ważnie oddanych głosów. W przypadku, kiedy żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości następuje druga tura głosowania. (art. 127 ust.4)
 • Druga tura odbywa się 14 dni po pierwszym głosowaniu. W tej turze uczestniczą tylko dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. W sytuacji, w której jeden z kandydatów zrezygnuje, umrze lub utraci prawo wyborcze, w jego miejsce wstępuję kandydat, który kolejno uzyskał największą liczbę głosów. W takim przypadku, odracza się drugą turę o kolejne 14 dni (art. 127 ust.5)
 • Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów. (art. 127 ust. 6)
 • Prezydent rozpoczyna swoje urzędowanie od złożenia przed Zgromadzeniem Narodowym następującej przysięgi. (art. 130)

Głosowanie poza miejscem zameldowania

Z uwagi na wakacje, w dniu wyborów możemy przebywać poza miejscem zameldowania. Nie oznacza to, że jesteśmy pozbawieni możliwości głosowania.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Jeżeli chcesz głosować w innym miejscu niż zazwyczaj – tam, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów – złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Można to zrobić przez internet lub bezpośrednio w urzędzie.

UWAGA!!! E-usługa umożliwiająca dopisanie się do spisu wyborców będzie aktywna do wtorku, 7 lipca, do godz. 23.59.

 • Jeżeli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie, udaj się do Urzędu Gminy w której chcesz głosować i złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Złożenie wniosku dopisanie do spisu wyborców do 7 lipca 2020 skutkuje dopisaniem do spisu wyborców tylko w wyborach prezydenckich w 2020r.

Uwaga!!! Do spisu wyborców można dopisać się tylko 1 raz. Jeśli dopisałeś się przed I turą – nie możesz dopisać się do innego spisu przed II turą. Jeśli chcesz głosować w innym miejscu, weź zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie, w którym jesteś już dopisany do spisu wyborców

Zaświadczenie o prawie do głosowania będzie można odebrać do piątku, 10 lipca. osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwia nam oddanie głosu wszędzie w Polsce oraz poza jej granicami.

Zaświadczenie o prawie do głosowania może uzyskać każdy wyborca, który przed wyborami 2020 wypełni formalności, tzn. zgłosi się do gminy z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia. Kto więc może zagłosować w II turze wyborów 2020? Osoby, które przebywają poza miejscem zamieszkania i otrzymały zaświadczenie o prawie do głosowania oraz osoby, które dopisały się do listy wyborców w gminie, w której będą podczas wyborów – dotyczy to zarówno I jak i II tury.

Jeśli zmieniłeś miejsce zamieszkania.

Jeśli się przeprowadziłeś i chcesz głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania, a nie masz w nim meldunku złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Możesz to również wykonać przez internet lub w urzędzie. Przejdź do https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-wpisanie-do-rejestru-wyborcow

Uwaga!!!

Osoby, które przed pierwszą turą wyborów prezydenckich zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego lub poza miejscem zamieszkania, muszą pamiętać, że ich decyzje ws. formuły i miejsca głosowania obowiązują „z automatu” w II turze.

Jeśli składaliście w 1 turze wyborów wniosek dopisanie do spisu, wówczas konieczne jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której byliśmy ujęci w spisie wyborców do 10 lipca.

Wybierzmy mądrze

Przypominamy, w II turze wyborów prezydenckich głosy możemy składać na Rafała Trzaskowskiego lub na Andrzeja Dudę.

Bądźmy profesjonalni.

 

Autor artykułu: Mariusz Dziedzic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tematy

Znajdź nas na:

konto Facebook   konto Twitter   konto Twitter   konto Twitter

Newsletter