Site Loader
Praca zdalna

Praca zdalna

Większość z nas kojarzy pracę zdalną z wykonywaniem czynności zawodowych w domu w przypadku gdy mamy ograniczone możliwości do świadczenia pracy w siedzibie pracodawcy. Można takie podejście porównać z pracą chałupniczą. Taką pracę wykonują często osoby starsze, niepełnosprawne lub posiadające małe dzieci. Często jest to także rozwiązanie dla osób, które chcą sobie dorobić.

W dobie nowoczesnych technologii, dostępu do internetu oraz możliwości wykorzystywania rozwiązań XXI wieku, praca zdalna daje nam dużo więcej możliwości.

W chwili obecnej nie jest problemem organizowanie telekonferencji z udziałem kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, które w czasie rzeczywistym potrafią ze sobą rozmawiać. Na porządku dziennym jest zdalne porozumienie się kilku czy kilkunastu specjalistów, celem wypracowania wspólnej ścieżki rozwiązania problemu bez konieczności fizycznego spotkania się w jednym pokoju.

Internet i jego potencjał daje ogrom możliwości dla osób które chcą oraz mogą pracować zdalnie.

Pozytywny aspekt pracy zdalnej dla firmy

Praca zdalna to w dużej mierze pozytywy dla firm zatrudniających lub wynajmujących takich pracowników. Firma nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem oraz utrzymaniem stanowiska pracy dla osoby pracującej zdalnie. Rozwiązuje to wiele problemów związanych z kosztami działalności takiej firmy.

Rozmawiałem kiedyś z właścicielem firmy zajmującej się produkcją dronów. Współpracują blisko z 2 000 pracowników. Są to programiści, konstruktorzy oraz designerzy. Gdyby firma ta zatrudniła te 2 000 osób, poniosłaby gigantyczne koszty związane z wprowadzaniem oraz rozwojem nowych inicjatyw. Wykorzystywanie pracy pracowników zdalnych, najczęściej na umowy typu B2B, prowadzi tak naprawdę do minimalizacji kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. Związane jest to przede wszystkim z zapewnieniem im miejsca pracy oraz na dodatkowymi kosztami dla firmy związanymi z koniecznością obsługiwania UoP. Dzięki takim rozwiązaniom, firmy płacą swoim pracownikom, a tak naprawdę współpracownikom za realnie wykonaną pracę minimalizując jednocześnie koszty. Dzięki temu ich firma jest w stanie się rozwijać, wprowadzać nowe rozwiązania zatrudniać więcej osób. Realnie (zmniejszając koszty) płacić większe podatki, mimo wszystko czerpiąc przy tym wiele korzyści. Wiele takich firm jest w stanie zatrudniać tych samych specjalistów, którzy w trakcie swojej pracy mogą czerpać dochody nie tylko z jednego źródła.

Dla firmy zatrudniającej wiele osób, konieczne jest zorganizowanie miejsc pracy. Dla każdego pracownika niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej przestrzeni i sprzętu. Niezbędne jest zapewnienia pracy zgodnie z przepisami BHP, zabezpieczenia zaplecza związanego z obsługą bieżącej działalności. Wiąże się to z podpisywaniem wieloletnich umów dzierżawy pomieszczeń biurowych, gigantycznych kosztów oraz zobowiązań z tym związanych. Można przecież prościej i taniej.

Pozytywny aspekt pracy zdalnej dla pracownika

Umówmy się, że swoją pracę powinniśmy wykonywać przez 8 godzin dziennie, w ustalonym czasie pracy (narzuconym przez pracodawcę). Szczególne znaczenie ma fakt, że nie jesteśmy jedynymi pracownikami, tylko członkami zespołu, który ma za zadanie wspólnie uzyskać oczekiwany efekt.

Brak konieczności dojazdu do pracy

Zaletą jest to, że pozbawieni jesteśmy czasu jaki musimy poświecić na dotarcie do pracy. Jest naprawdę dobrze, jeśli poświęcamy na dotarcie do pracy 15 minut. Ale co jeśli nasza droga do pracy trwa 30 minut lub godzinę ( w jedną stronę)? W ciągu dnia w pierwszym przypadku oszczędzamy godzinę a w drugim dwie godziny na podróżowanie. Czy to dużo? Załóżmy w 50 tygodniowym roku pracy mamy ( 4 tygodnie na urlopy i święta) po 5 dni w tygodniu tj. 250 dni pracy. Jeśli oszczędzimy dwie godziny dziennie na dojazd do pracy, to w ciągu roku mamy 500 godzin oszczędzonych (500/24) tj. w przybliżeniu ok 20 dób, a w przeliczeniu na 8-godzinny tryb pracy (500/8) ponad 62 roboczych dni co przy pięciodniowym tygodniu pracy daje nam już ponad 12 tygodni pracy. Ale nie są to nadgodziny. Nie jest to także nasz czas pracy, za który nam się płaci. Jest to nasz prywatny czas jaki poświęcamy żeby móc pracować.

Podsumujmy..

50 tygodniowy rok pracy (8h) + 12 tygodni dojazd (dwie godziny na dojazd i powrót)  = 62 tygodnie. Rok ma 54 tygodnie… czyli dojeżdżając do pracy 2 godziny dziennie (za free) pracujemy o 1,5 miesiąca więcej niż ma rok. Oczywiście to podsumowanie jest dosyć śmieszne i ma na celu pokazanie co by się wydarzyło, gdyby czas, który poświęcamy na dojazd do pracy, zgodnie z kodeksem pracy wliczony był do naszego czasu pracy.

Tu można nadmienić, że zgodnie z Kodeksem Pracy w ciągu roku pracownik może mieć maksymalnie 150 nadgodzin (w tym maksymalnie 8 nadgodzin tygodniowo). Czyli zgodnie z Kodeksem Pracy, do pracy i z powrotem możemy podróżować dowolną liczbę godzin, jednak czas pracy za jaki możemy otrzymać wynagrodzenie jest jednak mocno ograniczony.

O efektywnym czasie pracy pisaliśmy w artykule Efektywny czas pracy kontra mentalność Polaków.

Zalety umów B2B

Inną zaletą jest to, że w przypadku pracy na zasadzie B2B, prowadzimy najczęściej działalność gospodarczą, i możemy rozliczać się z fiskusem na zasadzie liniowej, płacąc nieco mniejszy podatek dochodowy. Sami niestety opłacamy ZUS i zobligowani jesteśmy do innych opłat związanych z prowadzeniem działalności. Co z drugiej jednak strony prowadzi do tego, że nasz pracodawca jest w stanie zapłacić nam więcej niż w przypadku UoP. Przekłada się to na prostą zasadę, że jednak płacąc niby mniej, z uwagi że zarabiamy więcej, możemy płacić i tak do skarbu Państwa więcej. Dzięki takiemu układowi, pracownicy związani umowami B2B są także bardziej poszukiwani. Prowadzi to też do rozwoju jednoosobowych działalności gospodarczych, a tym samy do wzrostu udziału MŚP w Polsce.

Dell Inspiron 13

Nienormowany czas pracy

Często dla pracy freelancera, czas pracy jest mniej ograniczony. Są to osoby pracujące na własny rachunek, poza normatywnymi godzinami pracy. Tacy „współpracownicy” mogą się spotkać „online” i przedyskutować najważniejsze aspekty swojej pracy. Umowa B2B jest tak naprawdę umową związaną z wykonywaną pracą. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie nie za ilość przepracowanych godzin, tylko za pracę jaką włożył w uzyskanie umówionego efektu. O ile czas przeznaczony na wspólne spotkania lub spotkania business’owe jest istotny, o tyle czas na realizację zadań jest, można przyjąć, dowolny.

O tym jak taki pracownik będzie pracował, decyduje sam pracownik. Związane jest to oczywiście z samodyscypliną i predyspozycjami do realizacji zadań w określonym czasie. Ale czy te zadania realizowane będą w godzinach 8:00 – 16:00 czy w godzinach 22:00 – 6:00 o tym decyduje już indywidualnie dana osoba. Często zwyczajnie obowiązkowe godziny (związane z zaplanowanymi spotkaniami) są dotrzymywane, a styl i czas pracy są dostosowywane indywidualnie. Osobiście znam osoby które, preferują nocny tryb pracy w godzinach np. 20:00 – 4:00. W tych godzinach, wg nich, uzyskują najlepszą wydajność.

Praca poza granicami

Inną bardzo istotną cechą takiego rozwiązywania współpracy jest możliwość wykorzystywania pracowników mieszkających w innych regionach świata, co wiąże się także z przesunięciem czasowym w danym kraju.

Czy firma pozyskująca pracę np. z Filipin miałaby nie sprzedawać wytworzonych towarów w Polsce? Lub czy Polak zamieszkujący czasowo w Barcelonie, nie mógłby pracować w Polskiej firmie i płacić w Polsce podatki, wykonując swoją pracę tam gdzie aktualnie przebywa?

Niektóre korporacje wprowadzają, w przypadku zwykłej UoP możliwość pracy zdalnej, tzw. Home Office np. raz w tygodniu. Umożliwiając w ten sposób pracownikowi realizację swoich zadań w domu. Ale jest to tak czy owak praca określona w godzinach pracy biura i stanowi namiastkę pracy zdalnej.

Barcelona

Praca zdalna – Barcelona

Negatywny skutek zdalnej pracy dla pracodawcy

Brak możliwości bieżącej kontroli nad realizacją zadań oraz brak możliwości rozliczenia pracownika z czasu pracy. Praca zdalna nie jest jednak dla wszystkich. Niezbędna jest do tego samodyscyplina oraz umiejętność organizowania swojego czasu. Nieoceniony jest tutaj aspekt bycia profesjonalistą w pracy. Ocenić takiego pracownika można tylko po efektach, lub ich braku.

Podsumowanie

W związku z powyższym, czy chcemy zapłacić naszemu pracownikowi za czas, jaki jest w stanie nam poświęcić? Czy lepszym rozwiązaniem jest zapłata za pracę jaką dla nas wykonał i faktyczny jej efekt? Zastanówmy się, czy chcemy podróżować do pracy? Może jednak warto wydajnie pracować na własne konto?

Przeczytaj artykuł: Higiena pracy zdalnej

 

Post Author: Mariusz Dziedzic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *